Dzis jest 16-11-2018r.

 Nowe

 Archiwalne

 O nas

 Dane teleadresowe

 Kadra

 Świadczenia pieniężne

 Świadczenia rodzinne

 Kryteria udzielania pomocy

 Fundusz alimentacyjny

Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa

Formularze i wnioski

Inne pliki



Harmonogram wypłat w miesiącu listopadzie 2018r.

Ogłoszenie ogólne
2018-11-05

Harmonogram wypłat w miesiącu listopad 2018r. Świadczenia rodzinne i wychowawcze 19.11.2018r. - świadczenia wychowawcze (500+) 23.11.2018r. - zasiłki pielęgnacyjne 23.11.2018r. - świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów 23.11.2018r. - zasiłki rodzinne i ...

więcej...


Artykuły żywnościowe w m-cu październiku

Ogłoszenie ogólne
2018-10-26

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BODZECHOWIE INFORMUJE, IŻ W DNIACH 30,31 PAŹDZIERNIKA 2018 W GODZ.8.00-13.00 WYDAWANE BĘDĄ ARTYKUŁY ŻYWNOŚCIOWYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC ŻYWNOŚCIOWA 2014-2020 DLA OSÓB UPRAWNIONYCH (posiadających ...

więcej...


Klub „Seniora+” rozpoczyna działalność

Ogłoszenie ogólne
2018-10-23

Od 2 stycznia 2019 roku działalność rozpoczyna Klub „Seniora+”, który jest placówką dziennego pobytu, położoną w Bodzechowie przy ul. Opatowska 13. Placówka jest przeznaczona dla 20 seniorów znajdujących się w szczególnie trudnej ...

więcej...


Harmonogram wypłat w miesiącu październiku 2018r.

Ogłoszenie ogólne
2018-10-03

Harmonogram wypłat w miesiącu październik 2018r. Świadczenia rodzinne i wychowawcze 22.10.2018r. - świadczenia wychowawcze (500+) 23.10.2018r. - zasiłki pielęgnacyjne 23.10.2018r. - świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów 23.10.2018r. - zasiłki rodzinne i ...

więcej...


Informacja dot. otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie ogólne
2018-10-01

Informacja Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie informuje, iż w związku z ogłoszonym w dniu 04.09.2018r. otwartym konkursem ofert na realizację zadania „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy ...

więcej...


Otwarty konkurs ofert - schronienie

Ogłoszenie ogólne
2018-09-04

Ostrowiec Świętokrzyski dnia 04.09.2018 roku Otwarty konkurs ofert na świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Bodzechów I. Zamawiający: Gmina Bodzechów ...

więcej...


Harmonogram wypłat w miesiącu wrześniu 2018r.

Ogłoszenie ogólne
2018-09-03

Harmonogram wypłat w miesiącu wrześniu 2018r. Świadczenia rodzinne i wychowawcze 17.09.2018r. - świadczenia wychowawcze (500+) 21.09.2018r. - zasiłki pielęgnacyjne 21.09.2018r. - świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów 21.09.2018r. - zasiłki rodzinne i ...

więcej...


Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie ogólne
2018-08-08

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie informuje, iż unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania na „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Bodzechów” z dnia 17.07.2018r. ...

więcej...


Harmonogram wypłat w miesiącu sierpniu 2018r.

Ogłoszenie ogólne
2018-07-31

Harmonogram wypłat w miesiącu sierpień 2018r. Świadczenia rodzinne i wychowawcze 16.08.2018r. - świadczenia wychowawcze (500+) 21.08.2018r. - zasiłki pielęgnacyjne 21.08.2018r. - świadczenia pielęgnacyjne, specjalne zasiłki opiekuńcze i zasiłki dla opiekunów 21.08.2018r. - zasiłki rodzinne i ...

więcej...


Zarządzenie Kierownika GOPS w Bodzechowie

Ogłoszenie ogólne
2018-07-31

Zarządzenie GOPS.021.9.2018 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów na członka Komisji konkursowej do opiniowania oferty na realizację zadań publicznych w zakresie ...

więcej...







FOTO GALERIA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38

Designed by Łukasz Chlebny