Dzis jest 16-10-2018r.

 Nowe

 Archiwalne

 O nas

 Dane teleadresowe

 Kadra

 Świadczenia pieniężne

 Świadczenia rodzinne

 Kryteria udzielania pomocy

 Fundusz alimentacyjny

Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa

Formularze i wnioski

Inne plikiArtykuły archiwalne
Wyświetl z przedziału: 11 - 40 ; 41 - 70 ; 71 - 100 ; 101 - 130 ;

Zaproszenie do składania ofert na zakup oleju napędowego do samochodu służbowego GOPS w Bodzechowi

2013-12-11

Art. żywnościowe w m-cu grudniu

2013-11-28

Żywność - miesiąc listopad

2013-10-24

Art. żywnościowe w m-cu październiku

2013-10-01

Artykuły żywnościowe w m-cu wrześniu 2013

2013-08-30

Wydawanie art. żywnościowych w m-cu lipcu 2013r.

2013-07-04

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty-szkolenia w ramach projektu "Szansa na przyszłość-

2013-06-25

„Szansa na przyszłość – Chcę zacząć od nowa”

2013-06-21

"Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa" - przetarg na szkolenie

2013-06-10

Wydawanie artykułów żywnościowych w m-cu czerwcu 2013r.

2013-05-29

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika d/s realizacji świadczeń rodzinnych

2013-04-29

Wydawanie art. żywnościowych w m-cu maju 2013r.

2013-04-26

Informacja o wyniku postępowania

2013-03-11

Zaproszenie do złożenia oferty na doradcę zawodowego

2013-02-25

Zmiana przepisów prawa dot. pobierania ?wiadczenia piel?gnacyjnego

2013-02-04

Zapraszamy do udzia?u w projekcie „Szansa na przysz?o?? – Chc? zacz?? od nowa”

2013-02-04

Informacja o wyniku postepowania - zakup paliwa

2013-01-21

Wydawanie artyku?ów ?ywno?ciowych w m-cu lutym 2013r.

2013-01-10

Zaproszenie do sk?adania ofert na zakup paliwa

2013-01-03

„Szansa na przysz?o?? – Chc? zacz?? od nowa” - zako?czona

2012-12-06

Informacja dot. zasi?ku rodzinnego

2012-11-21

Informacja

2012-11-20

Wydawanie art. ?ywno?ciowych w m-cu listopadzie

2012-11-05

Wydawanie artyku?ów ?ywno?ciowych w m-cu pa?dzierniku

2012-10-22

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach projektu "Szansa na przysz?o?? - Chc? zacz?? od nowa"

2012-10-01

"Szansa na przysz?o??-Chc? zacz?? od nowa"

2012-10-01

Wydawanie art. ?ywno?ciowych w m-cu wrze?niu

2012-09-07

Fundusz alimentacyjny

2012-08-16

Termin wydawania art. zywno?ciowych w m-cu sierpniu

2012-08-16

Informacja o wyniku postepowania - zapytanie ofertowe w ramach projektu

2012-06-25


FOTO GALERIA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38

Designed by Łukasz Chlebny