Dzis jest 20-05-2019r.

 Nowe

 Archiwalne

 O nas

 Dane teleadresowe

 Kadra

 Świadczenia pieniężne

 Świadczenia rodzinne

 Kryteria udzielania pomocy

 Fundusz alimentacyjny

 Świadczenie dobry start

 Świadczenie wychowawcze

Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa

Formularze i wnioski

Inne plikiWspółuzależnieniu STOP

Ogłoszenie ogólne
2017-06-21

Pracownicy socjalni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie informują, że realizowali projekt socjalny „Współuzależnieniu STOP!” od kwietnia 2017 r. do czerwca 2017r.

Projekt skierowany był do osób pozostających w bliskiej relacji rodzinnej z osobą z problemem alkoholowym. W ramach projektu były realizowane zajęcia z psychologiem, pracownikami socjalnymi, pedagogiem szkolnym i policjantem.

Osoby odpowiedzialne za koordynację oraz realizację projektu: Ewelina Starachowska i Joanna Janiszewska


FOTO GALERIA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38

Designed by Łukasz Chlebny