Dzis jest 17-12-2018r.

 Nowe

 Archiwalne

 O nas

 Dane teleadresowe

 Kadra

 Świadczenia pieniężne

 Świadczenia rodzinne

 Kryteria udzielania pomocy

 Fundusz alimentacyjny

Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa

Formularze i wnioski

Inne plikiŚwiadczenie wychowawacze od 1.08.2017r.

Ogłoszenie ogólne
2017-07-28

INFORMACJA DOTYCZĄCA WYPEŁNIANIA WNIOSKÓW ORAZ ZAŁĄCZANYCH DOKUMENTÓW
1. W składanych wnioskach o świadczenie wychowawcze oraz świadczenia rodzinne prosimy o wcześniejsze UZUPEŁNIENIE danych podstawowych takich jak:
• Dane wnioskodawcy
• Skład rodziny ( Imię, nazwisko, nr PESEL, data urodzenia poszczególnych członków rodziny łącznie z wnioskodawcą)
• Nr rachunku bankowego do przekazywania świadczeń
2. W składanych oświadczeniach dołączanych do wniosków prosimy o uzupełnienie danych osobowych osób których oświadczenie dotyczy.
Uzupełnienie powyższych danych ma na celu skrócenie czasu składania wniosków.
3. Rokiem bazowym na podstawie którego ustalany będzie dochód członka rodziny jest rok 2016.
4. Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty oraz informacje:
• PIT-y za rok 2016 np. PIT 11, PIT 28, PIT 36, PIT 40A, PIT 8C
• W przypadku pobierania w 2016 r. świadczenia z ZUS należy dołączyć zaświadczenie o składce zdrowotnej 9% odprowadzonej w roku 2016. Zaświadczenie wydaje ZUS.
• W przypadku pobierania w 2016 r. świadczenia z KRUS należy dołączyć zaświadczenie o składce zdrowotnej 9% odprowadzonej w roku 2016. Zaświadczenie wydaje KRUS.
• Wysokość ulgi prorodzinnej otrzymanej w 2016 r. Kwota ulgi znajduje się w PIT UZ za 2015 r. lub na zaświadczeniu z Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w roku 2016.
• Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o wysokości przychodu oraz o wysokości i formie opłacanego podatku dochodowego w roku kalendarzowym 2016. Dotyczy osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym.
• Aktualne dokumenty potwierdzające sytuacje zawodową takie jak umowy o pracę, świadectwa pracy.
• Wnioskujący o specjalny zasiłek opiekuńczy dołączają zaświadczenie z KRUS o niepodleganiu ubezpieczeniu rolników.
• W przypadku pobierania alimentów z funduszu alimentacyjnego w roku 2016 należy dołączyć zaświadczenie od komornika o wyegzekwowanych alimentach w roku 2016.
• W przypadku posiadania gospodarstwa rolnego należy znać jego powierzchnie wyrażoną w hektarach przeliczeniowych obowiązującą w roku 2016.
• W przypadku pobierania alimentów należy znać ich pobraną kwotę łączną w roku 2016.
• W przypadku pobierania stypendiów socjalnych należy znać ich pobraną kwotę łączną w roku 2016.

Z uwagi na fakt iż sytuacja rodzin osób wnioskujących ma charakter indywidualny mogą być wymagane inne dokumenty niż wymienione powyżej.

Wnioskodawcy zostaną poinformowani telefonicznie o przyznanych świadczeniach.

FOTO GALERIA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38

Designed by Łukasz Chlebny