Dzis jest 17-12-2018r.

 Nowe

 Archiwalne

 O nas

 Dane teleadresowe

 Kadra

 Świadczenia pieniężne

 Świadczenia rodzinne

 Kryteria udzielania pomocy

 Fundusz alimentacyjny

Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa

Formularze i wnioski

Inne plikiTerminy składania wniosków

Ogłoszenie ogólne
2017-07-28

INFORMACJA DOTYCZĄCA
ZASIŁKÓW RODZINNYCH
1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy przyjmowane są od dnia 1 sierpnia danego roku.

2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.


3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.


4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

INFORMACJA DOTYCZĄCA
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZEGO (500 +)

1. Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na kolejny okres są przyjmowane od 1 sierpnia danego roku.

2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o ŚW na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do ŚW oraz wypłata świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku.


3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o ŚW na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do ŚW oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 30 listopada tego roku.

4. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o ŚW na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do ŚW oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 grudnia tego roku.


5. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o ŚW na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do ŚW oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.


6. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o ŚW na kolejny okres złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do ŚW oraz wypłata przysługującego świadczenia następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.


7. Prawo do świadczenia wychowawczego ustala się, począwszy od miesiąca w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami np. wniosek złożony w listopadzie = świadczenie wychowawcze od listopada danego roku, wniosek złożony w grudniu = świadczenie wychowawcze od grudnia danego roku itd.FOTO GALERIA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38

Designed by Łukasz Chlebny