Dzis jest 20-05-2019r.

 Nowe

 Archiwalne

 O nas

 Dane teleadresowe

 Kadra

 Świadczenia pieniężne

 Świadczenia rodzinne

 Kryteria udzielania pomocy

 Fundusz alimentacyjny

 Świadczenie dobry start

 Świadczenie wychowawcze

Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa

Formularze i wnioski

Inne plikiINFORMACJA DOTYCZĄCA FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Ogłoszenie ogólne
2017-08-18

INFORMACJA DOTYCZĄCA FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO


Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku.

1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek
wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 sierpnia do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa
do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego za miesiąc październik następuje do dnia 31 października.

2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek
wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń
z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.

3. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek
wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.


W przypadku złożenia wniosku w kolejnych miesiącach:

1. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa doświadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń
z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

2. W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

Do wniosku należy załączyć zaświadczenie komornika sądowego o bezskuteczności egzekucji oraz zaświadczenie komornika o wysokości alimentów przekazanych wierzycielowi w 2016 r.
a w przypadku dłużników alimentacyjnych przebywających za granicą zaświadczenie z Sądu Okręgowego.

W przypadku małoletnich dzieci wniosek o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego składa ich przedstawiciel ustawowy. Osoby pełnoletnie składają wniosek
o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na siebie.

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego należy składać w organie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.


FOTO GALERIA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38

Designed by Łukasz Chlebny