Dzis jest 26-03-2019r.

 Nowe

 Archiwalne

 O nas

 Dane teleadresowe

 Kadra

 Świadczenia pieniężne

 Świadczenia rodzinne

 Kryteria udzielania pomocy

 Fundusz alimentacyjny

 Świadczenie dobry start

 Świadczenie wychowawcze

Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa

Formularze i wnioski

Inne plikiTrwają zajęcia w ramach II edycji projektu „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”

Ogłoszenie ogólne
2018-02-22Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie wraz z Agencją Rozwoju Lokalnego realizacje projekt „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”. Jego celem jest wzmocnienie szans na zatrudnienie 32 osób (17 mężczyzn, 15 kobiet), w tym 10 osób niepełnosprawnych (6 mężczyzn, 4 kobiet) z terenu gminy Bodzechów. W projekcie wsparciem zostały objęte osoby, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej w gminie Bodzechów, a jednocześnie nie pracują i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby poszukujące pracy (w tym osoby z niepełnosprawnościami), lub też nie pracują i nie są w ogóle zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.
W 2017r. udział w projekcie zakończyło 16 osób. Obecnie trwają zajęcia w ramach II edycji projektu tj. „Szkolenie spawalnicze metodą MAG z modułem przecinacza tlenowego”, w którym uczestniczy 8 mężczyzn oraz szkolenie „Przedstawiciel handlowy
z elementami telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta” - 7 kobiet i 1 mężczyzna. Oprócz szkoleń zawodowych beneficjenci otrzymają wsparcie w postaci:
- pracy socjalnej,
- zasiłków zgodnie z ustawą o pomocy społecznej,
- indywidualnego poradnictwa psychospołecznego i zawodowego,
- warsztatów psychospołecznych i rozwoju zawodowego,
- 6 - miesięcznych staży dla 12 osób
Uczestnicy projektu otrzymywać będą stypendium szkoleniowe za każdą godzinę udziału w szkoleniu zawodowym w wysokości 5,05 zł, korzystać będą ze zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia.
W trakcie udziału w stażach otrzymywać będą stypendium stażowe w wysokości około 1400 zł netto za każdy miesiąc.
Główne rezultaty projektu: 27 uczestników projektu uzyska kwalifikacje zawodowe lub nabędzie kompetencje zawodowe, a 10 uczestników projektu znajdzie pracę.
Wartość projektu: 597 147,30 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 499 667,46 zł
Wkład własny: 97479,84 zł
Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego - działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe). Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Bodzechów /Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bodzechowie i Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wnioskodawca projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie. Agencja Rozwoju Lokalnego jest partnerem i realizatorem aktywizacji zawodowej i społecznej dla Uczestników.


FOTO GALERIA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38

Designed by Łukasz Chlebny