Dzis jest 20-05-2019r.

 Nowe

 Archiwalne

 O nas

 Dane teleadresowe

 Kadra

 Świadczenia pieniężne

 Świadczenia rodzinne

 Kryteria udzielania pomocy

 Fundusz alimentacyjny

 Świadczenie dobry start

 Świadczenie wychowawcze

Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa

Formularze i wnioski

Inne plikiInformacja dot. otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie ogólne
2018-10-01

Informacja

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie informuje, iż
w związku z ogłoszonym w dniu 04.09.2018r. otwartym konkursem ofert
na realizację zadania „Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu Gminy Bodzechów” zgodnie z art.18a ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.
z 2018r. poz. 450) nie wpłynęła żadna oferta.


FOTO GALERIA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38

Designed by Łukasz Chlebny