Dzis jest 20-05-2019r.

 Nowe

 Archiwalne

 O nas

 Dane teleadresowe

 Kadra

 Świadczenia pieniężne

 Świadczenia rodzinne

 Kryteria udzielania pomocy

 Fundusz alimentacyjny

 Świadczenie dobry start

 Świadczenie wychowawcze

Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa

Formularze i wnioski

Inne plikiZespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ogłoszenie ogólne
2015-02-02

W gminie Bodzechów Zarządzeniem Nr III/61/2014 Wójta Gminy Bodzechów z dnia 29 kwietnia 2014 r. został powołany Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
W skład zespołu wchodzą przedstawiciele następujących instytucji:
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bodzechowie,
- Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- Posterunku Policji w Bodzechowie Komisariatu Policji w Ćmielowie,
- oświaty,
- ochrony zdrowia,
- organizacji pozarządowej,
- Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Ostrowcu Św.,
- Zespołu Kuratorów Sądowych działających przy Sądzie Rejonowym w Ostrowcu Św.
Zespół Interdyscyplinarny zajmuje się rozwiązywaniem problemów związanych z występowaniem przemocy w rodzinie.
Natomiast w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych działa Punkt Konsultacyjny czynny w każdy wtorek od godz. 13.00 do 15.00. Zadaniem w/w punktu jest zapewnienie ofiarom przemocy domowej specjalistycznego poradnictwa psychologicznego jak również motywowanie sprawców przemocy nadużywających alkoholu do podjęcia leczenia odwykowego oraz udziału w programach korekcyjno-edukacyjnych.


FOTO GALERIA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38

Designed by Łukasz Chlebny