Dzis jest 27-02-2021r.

 Nowe

 Archiwalne

 O nas

 Dane teleadresowe

 Kadra

 Świadczenia pieniężne

 Świadczenia rodzinne

 Kryteria udzielania pomocy

 Fundusz alimentacyjny

 Świadczenie dobry start

 Świadczenie wychowawcze

Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa

Formularze i wnioski

Inne plikiSzansa na przyszłość dla mieszkańców Gminy Bodzechów

Ogłoszenie ogólne
2017-01-11

„SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” dla osób z gminy Bodzechów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie wraz z Agencją Rozwoju Lokalnego rozpoczyna realizację projektu „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”. Jego celem jest wzmocnienie szans na zatrudnienie 32 osób (17 mężczyzn, 15 kobiet), w tym 10 osób niepełnosprawnych (6 mężczyzn, 4 kobiet) z terenu gminy Bodzechów. W projekcie wsparciem objęte zostaną osoby, które korzystają ze świadczeń pomocy społecznej w gminie Bodzechów, a jednocześnie nie pracują i są zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby poszukujące pracy (w tym osoby z niepełnosprawnościami), lub też nie pracują i nie są w ogóle zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy.

Rekrutację do projektu prowadził będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie. W okresie od 15 stycznia do 10 lutego 2017 r. prowadzony będzie nabór na szkolenia: „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” oraz „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej”, zaś w listopadzie i grudniu 2017 r. – na szkolenia: „Przedstawiciel handlowy z elementami telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta” oraz „Szkolenie spawalnicze metodą MAG z modułem przecinacza tlenowego”. W każdym z tych szkoleń weźmie udział po 8 osób.

Główne działania zaplanowane w projekcie:
- praca socjalna,
- zasiłki,
- indywidualne poradnictwo psychospołeczne i zawodowe,
- warsztaty psychospołeczne i rozwoju zawodowego,
- szkolenia zawodowe:
• „Technolog robót wykończeniowych w budownictwie” (8 os.)
• „Opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej” (8 os.)
• „Przedstawiciel handlowy z elementami telefonicznej i elektronicznej obsługi klienta” (8 os.)
• „Szkolenie spawalnicze metopą MAG z modułem przecinacza tlenowego” (8 os.)
- 6-miesięczne staże.

Uczestnicy projektu otrzymywać będą stypendium szkoleniowe za każdą godzinę udziału w szkoleniu zawodowym w wysokości 5,05 zł za godzinę, korzystać będą ze zwrotu kosztów dojazdu na zajęcia. W trakcie udziału w stażach otrzymywać będą stypendium stażowe w wysokości około 1400 zł netto za każdy miesiąc.
Główne rezultaty projektu: 27 uczestników projektu uzyska kwalifikacje zawodowe lub nabędzie kompetencje zawodowe, a 10 uczestników projektu znajdzie pracę.

Wartość projektu: 597 147,30 zł
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 499 667,46 zł
Wkład własny: 97479,84 zł

Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego - działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie (projekty konkursowe). Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji projektu: 1 stycznia 2017 r. - 31 października 2018 r.

Projekt realizowany jest w partnerstwie pomiędzy Gminą Bodzechów /Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bodzechowie i Agencją Rozwoju Lokalnego Sp. z o.o. w Ostrowcu Świętokrzyskim. Wnioskodawca projektu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie. Agencja Rozwoju Lokalnego jest partnerem i realizatorem aktywizacji zawodowej i społecznej dla Uczestników.
FOTO GALERIA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38

Designed by Łukasz Chlebny