Dzis jest 25-11-2020r.

 Nowe

 Archiwalne

 O nas

 Dane teleadresowe

 Kadra

 Świadczenia pieniężne

 Świadczenia rodzinne

 Kryteria udzielania pomocy

 Fundusz alimentacyjny

 Świadczenie dobry start

 Świadczenie wychowawcze

Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa

Formularze i wnioski

Inne plikiKadraWładysława Zwolińska

Kierownik Ośrodka


mgr Ewelina Baran


Główny księgowy


mgr Joanna Janiszewska


Specjalista pracy socjalnej


Iwona Kaczmarczyk


Starszy pracownik socjalny


mgr Dariusz Kwaśniak


Pracownik socjalny


Anna Pocheć


Starszy pracownik socjalny


mgr Ewelina Starachowska


Specjalista pracy socjalnej


mgr Katarzyna Gromek


Referent d/s œwiadczeń rodzinnych


mgr Wioletta Jedlikowska


Podinspektor
d/s funduszu alimentacyjnego


mgr Ewa Maj


Referent d/s œwiadczeń rodzinnych i wychowawczych


mgr Filip Mąka


Referent d/s œwiadczeń rodzinnych i wychowawczych


mgr Agnieszka Podsiadło


Referent d/s œwiadczeń rodzinnych i wychowawczych


mgr Justyna Banaszczyk


Asystent rodziny


FOTO GALERIA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38

Designed by Łukasz Chlebny