Dzis jest 25-11-2020r.

 Nowe

 Archiwalne

 O nas

 Dane teleadresowe

 Kadra

 Świadczenia pieniężne

 Świadczenia rodzinne

 Kryteria udzielania pomocy

 Fundusz alimentacyjny

 Świadczenie dobry start

 Świadczenie wychowawcze

Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa

Formularze i wnioski

Inne pliki



Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej



      Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie jest jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych funkcjonującą w formie jednostki budżetowej Gminy Bodzechów. Funkcjonuje od 1990 roku i obejmuje pomocą mieszkańców Gminy Bodzechów.

      Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mająca na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.

      Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.

      Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone, wynikające z ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku / jednolity tekst Dz. U. z 2008r. Nr 115, poz. 728 z późn. zm. / oraz zadania wynikające z innych ustaw m. in.:
- ustawy o świadczeniach rodzinnych
- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.









FOTO GALERIA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38

Designed by Łukasz Chlebny