Dzis jest 25-11-2020r.

 Nowe

 Archiwalne

 O nas

 Dane teleadresowe

 Kadra

 Świadczenia pieniężne

 Świadczenia rodzinne

 Kryteria udzielania pomocy

 Fundusz alimentacyjny

 Świadczenie dobry start

 Świadczenie wychowawcze

Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa

Formularze i wnioski

Inne plikiFormularze i wnioski do pobrania

Formularz rekrutacyjny projektu systemowego `Szansa na przyszłość - Chcę zacząć od nowa`


219 kB
Wstępna deklaracja uczestnictwa w projekcie systemowym `Szansa na przyszłość-Chcę zacząć od nowa` w 2010r.


124 kB


Wniosek 500+

388 kB

Wniosek o becikowe

388 kB

Wniosek o specjalny zasi3ek opiekunczy

388 kB

Wniosek o świadczenie pielegnacyjne

388 kB

Wniosek o świadczenie rodzicielskie

388 kB

Wniosek o zasi3ek pielegnacyjny

388 kB

Wniosek o zasi3ek rodzinny

388 kB

Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych

388 kB

Oświadczenie pod odpowiedzialnoscią karną

388 kB

Wniosek dodatek mieszkaniowy

388 kB

Oświadczenie o osobach zobowiązanych do alimentacji

388 kB

Oświadczenie wnioskodawcy o bezskuteczności egzekucji

388 kB

Oświadczenie wnioskodawcy o dochodach

388 kB

Rachunek bankowy

388 kB

Wniosek o ustalenie prawa do świadczen z funduszu alimentacyjnego

388 kB

Oświadczenie o planowanym terminie ukonczenia nauki w szkole lub szkole wy?szej-ZKDR-01

388 kB

Wniosek o przyznanie Karty Du?ej Rodziny lub wydanie duplikatu 2019

388 kB

Objaśnienia do wniosku Karty Du?ej Rodziny

388 kB

Oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastepczej lub rodzinnym domu dziecka-ZKDR-02

388 kB

Oświadczenie dotyczące w3adzy rodzicielskiej-ZKDR-03

388 kB

Informacja o osobach mogących wyświetlaa Karte w formie elektronicznej - ZKDR-04

388 kB

Instrukcja-jak wypelnia elektroniczny wniosek o mKDR

388 kB

Instrukcja - jak wypelnia wniosek o ZKDR-04

388 kB
FOTO GALERIA


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bodzechowie, ul. M. Reja 10, 27-400 Ostrowiec Świętokrzyski

Telefon: (041) 265-38-38, (041) 265-27-45; Fax: (041) 265-10-38

Designed by Łukasz Chlebny